نقشه‌ی مبتلایان به ویروس COVID-19 در ایران

بر اساس آمار

آخرین به‌روزرسانی آمار کلی:

کمتر از ۱۰۰ مورد بین ۱۰۱ تا ۵۰۰ مورد بین ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ مورد بین ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ مورد بیش از ۲۰۰۰ مورد

در کشور ایران:

صفر کل مبتلایان
صفر مبتلایان جدید
صفر کل بهبودی‌ها
صفر بهبودی‌های جدید
صفر کل فوتی‌ها
صفر فوتی‌های جدید
N/A میانگین سنی بستری‌ها
N/A میانگین سنی فوتی‌ها